Odporne na olej, benzynę i kwasy

Odporne na olej, benzynę i kwasy
Buty Meindl